หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทาส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิจิตรเขต 2
จีอีสวนสุนันทาส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิจิตรเขต 2

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-02-14 16:51:18

วันที่ 18– 19 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จังหวัดพิจิตร ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และถ่ายทอดลงสู่ชุมชนให้สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุจินดา ฉัตรทอง (ครูแหม่ม) พร้อมคณะจากโรงเรียนศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ บรรยายหัวข้อ “Introductions and Vision Casting และ The 4 C’s of 21 st Teaching Methods Learning Styles” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเครือข่าย สนับสนุนการให้เครือข่ายมีส่วนร่วม และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จังหวัดพิจิตร

ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

เฟจบุ๊กแฟนเพจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th