หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2561
จีอีสวนสุนันทา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-11-16 09:46:18

จีอีสวนสุนันทา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2561

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกรรมการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ โดยคณะผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม3422 อาคาร 34
www.gen-ed.ssru.ac.th

#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/

เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th