หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เปิดลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษารหัส 60, 61, 62, 63 (รอบเก็บตก)
เปิดลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษารหัส 60, 61, 62, 63 (รอบเก็บตก)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-12-17 18:52:54


ลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) >>>Click

ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) >>>Click

***สามารถลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น กรุณาศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนโดยระเอียดก่อนลงทะเบียน


เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันรับเครื่องแท็บเล็ต

          สำหรับกรณีรับด้วยตนเอง

1. ใบรายการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) จำนวน 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ

2. บัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

3. สำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

4. สำเนาใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียน ที่ระบุค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

          สำหรับกรณีมอบอำนาจผู้อื่นรับแทน (สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมารับเองได้ให้ลงทะเบียนแบบ มอบอำนาจผู้อื่นรับแทน)

1. ใบรายการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) จำนวน 2 ชุด

2. สำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

3. สำเนาใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียน ที่ระบุค่าอุปกรณ์การเรียน (แบบชัดเจน) จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

4. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาผู้รับแทน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

5. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนรับแท็บเล็ต http://www.ge-tablet.ssru.ac.th)

หมายเหตุ

1. กรณีไม่พบข้อมูลในระบบลงทะเบียนรับคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) แต่มีหลักฐานใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่มีค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ ราคา 7,900 บาท สามารถติดต่อแจ้งแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ 02-1601265 ต่อ 301, 303 (แจ้งก่อนวันที่รับเครื่อง 1 วัน)

 2. กรณีไม่มีใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่มีค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ ราคา 7,900 บาท สามารถติดต่อขอออกใหม่ได้ที่ การเงินมหาวิทยาลัย ตึกอธิการบดี (ค่าธรรมเนียม 100 บาท)
ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th