หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-01-18 20:56:56

          วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.19 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารยดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นผู้เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  อธิการบดี ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยดอกไม้ ถวายบังคม และรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างเป็นทางการพร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

          ในโอกาสนี้ อาจารย์นภาศรี  สุวรรณโชติ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธี และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ อธิการบดีเนื่องในโอกาสได้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th