หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > "GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้"
"GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-12-14 16:29:08

"GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้"

=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ชูจิตารมย์ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไหัวข้อ “ดิจิทัลสตอรี่เทลลิ่ง เทคโนโลยีแห่งยุคดิจิทัล ” เวลา 11.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์


#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th