หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > พิธีรับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงค์ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิธีรับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงค์ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-07-16 16:18:48

พิธีรับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย    ดำรงค์ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้อำนวยการ) พร้อมผู้บริหาร บุคลากร ร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/