หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การจัดการเรียนการสอน (GE) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การจัดการเรียนการสอน (GE) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-10-21 11:41:19

--> นักศึกษารหัส 59, 60 และ 61 ลงรายวิชาที่เปิดของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เท่านั้น

--> นักศึกษารหัส 62 ลงรายวิชาที่เปิดของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เท่านั้น


#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th