หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > จีอีสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ให้แก่นักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
จีอีสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ให้แก่นักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-10-24 14:46:54

             วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีกิจกรรมบรรยายสรุปเนื้อหารายวิชาสังคมไทยในบริบทโลกสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th