หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต
GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-09-16 14:22:45

GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต

โดย อาจารย์ยุทธกร สริกขกานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์

วันที่ 23 กันยายน 2563

เวลา 11.00- 14.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th