หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทาคว้ารางวัล (KM) กลุ่มความรู้ประจำปีงบประมาณ 2563
จีอีสวนสุนันทาคว้ารางวัล (KM) กลุ่มความรู้ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-09-15 10:14:34

จีอีสวนสุนันทาคว้ารางวัล (KM) กลุ่มความรู้ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 กันยายน 2563 ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มความรู้ประจำปีงบประมาณ 2563 (SSRU KM SHARE & LEARN 2020) โดนมีกลุ่มที่ร่วมเข้ารับการสรรหาได้แก่

1. กลุ่มความรู้ : การบริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป องค์ความรู้เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับรางวัล Good Practice

2. กลุ่มความรู้ : กลุ่มแผนและงบประมาณ องค์ความรู้เรื่อง แผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงาน ได้รับรางวัล Participation

3. กลุ่มความรู้ : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) องค์ความรู้เรื่อง คู่มือการใช้งาน GE Smart Classroom สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับรางวัล Participation


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th