หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ตรวจเยี่ยมในการจัดสอบกลางภาคเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ตรวจเยี่ยมในการจัดสอบกลางภาคเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-03-23 14:04:13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ตรวจเยี่ยมและผู้คุยกับบุคลากรตามห้องสอบต่างในการจัดสอบกลางภาคเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีกำหนดการสอบระหว่างวันที่ 11 - 22 กุมภาพันธ์ 2563


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th
Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/
Twitter : https://twitter.com/xBf0mpRM0otyOuD
Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th