หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา ร่วมประชุมกำหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย
จีอีสวนสุนันทา ร่วมประชุมกำหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-07-15 13:34:23

จีอีสวนสุนันทา ร่วมประชุมกำหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(สัญจร) และการกำหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย บรรยายหัวข้อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 จากนั้นเป็นการประชุม กบม. ครั้งที่ 7 /2563 (สัญจร) ณ ห้องประชุมหาดทรายแกรนด์ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th