หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 6/2562
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 6/2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-11-26 08:47:57

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 6/2562

          วันที่  12 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เป็นประธานการประชุม ในวาระการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายงานและการพร้อมความเตรียมในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุม 3422 ชั้น 2 อาคาร 34 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#GESSRU
#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th