หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน
GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-03-17 18:28:03

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.แสงจัน จันทะเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ยินดีต้อนรับค่ะ ยังจำช่วงหลายปีก่อนได้ไปทำความร่วมมือที่ สปป. ลาว บรรยายหัวข้อ “วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนลาว และการท่องเที่ยวใน สปป.ลาว"เวลา 08.00 - 11.00 น. 
ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th
Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/
Twitter : https://twitter.com/ssru_ge
Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th