หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ เตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอน (GE) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ เตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอน (GE) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-12-16 12:00:10

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ เตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอน (GE) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
—> หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สำหรับนักศึกษารหัส 59,60 และ 61
—> หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สำหรับนักศึกษารหัส 62


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเพจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th