หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE สวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุม การศึกษาสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อกำหนดทิศทางและร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
GE สวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุม การศึกษาสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อกำหนดทิศทางและร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-10-24 15:13:45

เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิก พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมการประชุม การศึกษาสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อกำหนดทิศทางและร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลช จังหวัดชลบุรี
#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th