หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > กำหนดการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)
กำหนดการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-08-11 11:31:50

กำหนดการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)  ***กำหนดการลงทะเบียน =>> วันที่ 18 - 23 สิงหาคม 2563

เว็บไซต์ http://www.ge-tablet.ssru.ac.th

***ประกาศรายชื่อ =>> วันที่ 24 สิงหาคม 2563

***กำหนดการรับ =>> วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2563

***สถานที่รับ : อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา อาคาร 38 ชั้น 3

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันรับเครื่องแท็บเล็ต

1. ใบรายการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) จำนวน 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ

2. บัตรนักศึกษา / บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

4. สำเนาใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียน ที่ระบุค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

5. กรณีมอบบุคคลอื่นรับแทน

- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาผู้รับแทน จำนวน 1 ชุด

- หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนรับแท็บเล็ต http://www.ge-tablet.ssru.ac.th

หมายเหตุ :

1.นักศึกษาที่ลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สามารถรับได้เฉพาะวันและรอบเวลาที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

2.หากไม่สามารถมารับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ตามวันและรอบเวลาที่ลงทะเบียนไว้ นักศึกษาจะต้องดำเนินการลงทะเบียนใหม่ในรอบที่ 2 หลังการสอบปลายภาค

3.หากนักศึกษามีข้อสอบถามสามารถสอบถามที่ One Stop Service ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จุดให้บริการนักศึกษา One Stop Service สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ อาคาร 34 ชั้น 1 โทร.02-160-1265-70 ต่อ 102-106, 201-207, 301-305 หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th