หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ ครั้งที่ 2
จีอีสวนสุนันทา เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-04-17 00:10:50

วันที่ 10 เมษายน 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โดยมุ่งใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการเรียนการสอนของสำนักฯ โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากถานการณ์ไวรัส COVID-19 ดังที่ทราบกัน เพื่อให้นักศึกษาได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และทำให้การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากที่สุด ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th