หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ขยายเวลาการลงทะเบียนสอบซ่อมปลายภาคเรียนที่ 1/2562
ขยายเวลาการลงทะเบียนสอบซ่อมปลายภาคเรียนที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-12-16 10:13:30

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการลงทะเบียนสอบซ่อมปลายภาคเรียนที่ 1/2562 รายวิชาศึกษาทั่วไป

**กำหนดการลงทะเบียนสอบ ตั้งแต่วันนี้ - 11 ธันวาคม 2562 (ก่อนเวลา 12.00 น.) ที่เว็บไซต์ http://www.ge-tss.ssru.ac.th

**กำหนดการชำระเงิน ตั้งแต่วันนี้ - 11 ธันวาคม 2562 (ก่อนเวลา 16.00 น.) ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่เว็บไซต์ http://www.gen-ed.ssru.ac.th/

**กำหนดการสอบ วันที่ 20 - 25 มกราคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31 ชั้น 1

***คุณสมบัติและข้อปฏิบัติในการสอบ

1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2562

2. นักศึกษาที่มีสิทธิลงทะเบียนสอบซ่อม มีสิทธิในการสอบซ่อมไม่เกินคนละ 1 ครั้งต่อคนต่อวิชา

3. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบซ่อม ไม่มาสอบซ่อมตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ สิทธิในการสอบซ่อมถือว่าสิ้นสุดลง

4. นักศึกษาต้องไม่ลงทะเบียนสอบซ่อมวิชาที่มีการสอบซ้ำซ้อนวันและเวลาเดียวกัน

***การวัดผลและการดำเนินการ

1. ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนครั้งที่ 2 ถ้าคะแนนได้น้อยกว่าครั้งแรกให้ยึดคะแนนครั้งที่มากที่สุด

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมไม่มาสอบตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในการสอบซ่อมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/

เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th