หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการใช้แบบประเมินใหม่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการใช้แบบประเมินใหม่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-09-15 10:06:39

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการใช้แบบประเมินใหม่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

วันที่ 8 กันยายน 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการใช้แบบประเมินใหม่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการใช้แบบประเมินใหม่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ได้รับการประเมิน 
มีความชัดเจน เกิดความเรียบร้อยในการดำเนินการประเมินฯ ได้รับทราบเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th