หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > "GES0102 วิทยาศาสตร์ฯกับคุณภาพชีวิต"
"GES0102 วิทยาศาสตร์ฯกับคุณภาพชีวิต"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-11-11 18:42:23

"GES0102 วิทยาศาสตร์ฯกับคุณภาพชีวิต"

=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=

          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภวรรณ บูชาดี บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต” เวลา 14.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th