หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > "GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ"
"GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-11-11 18:32:52

"GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ"

=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สนุกกับงานวิจัย” เวลา 11.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์


#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/

เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th