หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > "GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ"
"GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-11-11 18:23:20

"GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ"

=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรีพร อินทร์เมือง บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “Better English, Better You” เวลา 08.00 น. - 11.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์


#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th