หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯประชุมจัดสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯประชุมจัดสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-03-17 18:32:07

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาฯ ประชุมจัดสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2 โดยมีกำหนดการสอบระหว่างวันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2563


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/xBf0mpRM0otyOuD

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th