หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > “GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้"
“GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-03-17 18:31:12

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณยอดชาย สิงห์สถิตย์สุข บรรยายหัวข้อ"A New Era of IT Education towards Critical Emerging Technologies"เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th