หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-10-06 10:20:29

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับความเห็นชอบในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน หมวดรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th