หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE เตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563
GE เตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-05-05 15:55:22

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ภาคเรียนที่ 1/2563 

ผู้อำนวยสำนักศึกษาทั่วไป(GE) มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมพร้อมบุคลากประชุมวางแผนเพื่อเรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  สำหรับภาคเรียนที่  1/2563 


     

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th