หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > “GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน"
“GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-03-17 18:26:51

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยะดา จุลวรรณา บรรยายหัวข้อ"Enrich English เก่งภาษาอังกฤษ ชีวิตไปได้ไกล"เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/xBf0mpRM0otyOuD

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th