หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการรับ Tablet ปี 62
บรรยากาศการรับ Tablet ปี 62

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-09-04 14:08:27

               วันที่ 2 กันยายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้ดำเนินการให้บริการนักศึกษาในการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (tablet) ประจำปีการศึกษา 1/2562 (รอบที่ 1) โดยมีกำหนดการรับวันที่ 2-15 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ อาคารสุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
สนามบาสเก็ตบอล

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
สนามบาสเก็ตบอล

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
สนามบาสเก็ตบอล
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
4 คน, เด็ก

ในภาพอาจจะมี
3 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
5 คน, เด็ก
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
4 คน,
ผู้คนกำลังเล่นกีฬา,
สนามบาสเก็ตบอล
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
สนามบาสเก็ตบอล
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
4 คน,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังเล่นกีฬา,
สนามบาสเก็ตบอล
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน,
กำลังเล่นกีฬา
และสนามบาสเก็ตบอล

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th