ผลการค้นหา : SSRU

“จีอีสวนสุนันทาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พร้อมก้าวสู่การเป็นแม่แบบที่ดี ของรายวิชาศึกษาทั่วไป”
           ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก มอบนโยบายการจัดการเรียนก ...
2018-10-26 10:38:16
แจ้งปิดการให้บริการ จุด ONE-STOP SERVICE
           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)สอบถามเพิ่มเติม ...
2018-10-26 10:41:55