ผลการค้นหา : SSRU

แนะนำรายวิชาศึกษาทั่วไปสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th) ...
2018-09-18 13:21:38
ดาวน์โหลด ตารางเรียนรายวิชาจีอี ปีการศึกษา 1/2561
ดาวน์โหลดเอกสาร >> รวมตารางเรียนจีอีทุกรายวิชา GE1-61.pdfมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www ...
2018-09-18 13:21:48
"จีอีเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง"
           วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ ...
2018-10-08 14:39:35
TCAS สวนสุนันทายังฮอต!! ยอดสมัคร 46,433 คน รับได้แค่ 7,439 คน
           วันสุดท้ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-10-08 14:18:51
"จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา แนะนำการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561"
           วันที่ 5 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ ...
2018-10-26 10:26:02
"จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา แนะนำการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561"
           วันที่ 4 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ ...
2018-10-26 10:26:30
"จีอีสวนสุนันทา สร้างความเป็นอัตลักษณ์พร้อมเป็นแม่แบบที่ดีของรายวิชาศึกษาทั่วไป"
           วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ ...
2018-10-26 10:28:52
"จีอีสวนสุนันทา ติวเข้มอาจารย์ผู้สอน แนะเทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผล"
           วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ ...
2018-10-26 10:35:02
"จีอีเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี"
           วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมกา ...
2018-10-26 10:36:34