ผลการค้นหา : SSRU

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปรายชื่อสอบกลางภาค (เพิ่มเติ ...
2018-09-25 07:45:11
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียน 2/2560 และภาคเรียนฤดูร้อน 2560
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียนที่ 2/2560 >>คลิกเพื่อตรวจสอ ...
2018-09-18 13:19:45
วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพัชร์ หลวงพล บรรยายหัวข้อ “HARDWARE IN DIGITAL LIFE”
          วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนร ...
2018-09-18 13:17:47