ผลการค้นหา : SSRU

GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2562
               สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ( GE ) ได้จัดกิจกรรม ...
2019-08-28 13:25:40
GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2562
               สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ( GE ) ได้จัดกิจกรรม ...
2019-08-28 13:32:09
สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
               วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไ ...
2019-08-28 13:08:38
สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
               วันที่ 21 สิงหาคม 2562 บรรยากาศการเรียนรายวิช ...
2019-08-21 14:12:10
จีอีสวนสุนันทา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.รามคำแหง
               วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักวิช ...
2019-08-21 14:03:55
สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
               วันที่ 19 สิงหาคม 2562 บรรยากาศการเรียนรายวิช ...
2019-08-20 15:48:34
GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2562
               สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ( GE ) ได้จัดกิจกรรม ...
2019-08-20 15:37:57
จีอีสวนสุนันทาเข้าร่วมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี czestochowa ประเทศโปแลนด์
               คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าเย ...
2019-08-20 13:48:11
สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
               วันที่ 16 สิงหาคม 2562 บรรยากาศการเรียนรายวิช ...
2019-08-20 12:26:05