ผลการค้นหา : SSRU

GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต
GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิตโดย อาจารย์ยุทธกร สริกขกานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  จะสุ ...
2020-09-16 14:22:45
จีอีสวนสุนันทาคว้ารางวัล (KM) กลุ่มความรู้ประจำปีงบประมาณ 2563
จีอีสวนสุนันทาคว้ารางวัล (KM) กลุ่มความรู้ประจำปีงบประมาณ 2563วันที่ 14 กันยายน 2563 ผู้บริหาร และบุ ...
2020-09-15 10:14:34
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ขุนอิน ณรงค์โตส ...
2020-09-15 10:26:22
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต  โดย ผู้ช่วยศาสตร ...
2020-09-15 10:36:05
ประกาศรายชื่อสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >> คลิกเพื่อตรว ...
2020-09-08 09:58:46
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการใช้แบบประเมินใหม่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการใช้แบบประเมินใหม่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวัน ...
2020-09-15 10:06:39
การสอบซ่อมกลางภาค 1/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลางภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563***กำหนดก ...
2020-08-31 14:19:38
บริการซ่อม และตรวจเช็ค เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet)
บริการซ่อม และตรวจเช็ค เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) พร้อมประเมินอาการของเครื่องเบื้องต้นไม่พล ...
2020-09-14 15:39:40
บุคลากร สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมการอบรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2563
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 บุคลากสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมการอบรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องก ...
2020-09-14 14:48:00
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต  โดยได้รับเกียรติจาก คูณไพโรจน์ พิเชฐเมธากุ ...
2020-08-05 13:00:48