ผลการค้นหา : SSRU

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมพิจารณาบรรยายลักษณะงาน Job Description (Jd)
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดประชุมพิจารณาบรรยายลักษณะงาน (Jd)สำนัก ...
2020-07-13 11:24:27
Ge สวนสุนันทา อบรมการใช้โปรแกรม Yealink onference
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อบรมการใช้โปรแกรม  Yealink onferenc ...
2020-07-13 11:21:47
ประกาศรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562>>> ดาวน์โหลด ข้อ ...
2020-07-13 17:20:00
สาระที่ควรรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน GE
สาระที่ควรรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน GEไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามข่าวสารเพิ่ม ...
2020-07-13 11:57:57
ประกาศรายชื่อสอบปลายภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อสอบปลายภาค รูปแบบการสอบแบบออนไลน์ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 >>> ดาวน์โหล ...
2020-07-13 11:45:05
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปฯ เตรียมปรับรูปแบบการจัดการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ผ่านการถ่ายทอดสดอย่างเต็มรูปแบบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การจัดการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ผ่านการถ่ายทอดสดอย่างเต็มรูปแบบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563ส ...
2020-06-22 15:44:56
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (Ge) ร่วมบันทึกเทปวีดีทัศน์การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (Ge) เข้าร่วมบันทึกเทปวีดีทัศน์ (VDO) เพ ...
2020-07-13 11:55:29
ตารางถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (LIVE) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (LIVE) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563ไม่พลาดทุกเ ...
2020-07-13 11:56:01
ตารางถ่ายทอดสด (LIVE) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สำหรับหนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 58, 59, 60 และรหัส 61
ตารางถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (LIVE) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   ...
2020-07-13 11:56:51
ตารางถ่ายทอดสด (LIVE) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สำหรับหนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 62 และรหัส 63
ตารางถ่ายทอดสด (LIVE) ภาคเรียนที่ 1 รหัส 62 และรหัส 63ตารางถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา ...
2020-07-13 11:57:35