ผลการค้นหา : SSRU

บริการซ่อม และตรวจเช็ค เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet)
บริการซ่อม และตรวจเช็ค เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) พร้อมประเมินอาการของเครื่องเบื้องต้นไม่พล ...
2020-09-14 15:39:40
บุคลากร สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมการอบรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2563
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 บุคลากสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมการอบรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องก ...
2020-09-14 14:48:00
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต  โดยได้รับเกียรติจาก คูณไพโรจน์ พิเชฐเมธากุ ...
2020-08-05 13:00:48
ข่าวประกาศเลื่อนการเรียน GE รายวิชา GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
ข่าวประกาศเลื่อนการเรียน GE รายวิชา GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต  ไม่พลาดทุก ...
2020-08-21 14:46:10
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น โดยรับเกียรติจาก Mr.Michael Bond Hea ...
2020-08-04 10:01:07
ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการจัดสอบออนไลน์กลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการจัดสอบออนไลน์กลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  ภาค ...
2020-09-15 10:42:58
เตรียมความพร้อมการสอบออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2563
เตรียมความพร้อมการสอบออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2563สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยผู้ช่วย ...
2020-08-21 14:37:18
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ...
2020-08-11 13:37:53
กำหนดการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)
กำหนดการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ...
2020-08-11 11:31:50