ผลการค้นหา : SSRU

"GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต"
"GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต"=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<< ...
2019-11-16 11:02:17
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 6/2562
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 6/2562        ...
2019-11-16 10:56:23
จีอีสวนสุนันทา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบปลายภาคเรียน 1/2562
จีอีสวนสุนันทา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบปลายภาคเรียน 1/2562        &nb ...
2019-11-16 11:05:41
ทดสอบระบบ GE Smart Classroom
          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดย ผู้ช่วยศาสต ...
2019-11-12 16:57:09
"GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก"
"GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก"=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=& ...
2019-11-16 10:34:01
"GES0102 วิทยาศาสตร์ฯกับคุณภาพชีวิต"
"GES0102 วิทยาศาสตร์ฯกับคุณภาพชีวิต"=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม&l ...
2019-11-16 10:28:08
"GEN0211 ภาษาจีน"
"GEN0211 ภาษาจีน"=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=วันที่ 8 พฤศ ...
2019-11-12 16:35:10
จีอีสวนสุนันทา ส่งมอบครุภัณฑ์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่โรงเรียน สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒
          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยผู้ช่วยศาสตรา ...
2019-11-16 10:32:07
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปตรวจสอบรายชื่อสอบปลายภาค ผ่ ...
2019-11-11 16:47:59