ผลการค้นหา : SSRU

ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวปาฐกถาเรื่อง สังคมไทยกับประชาคมอาเซียน 20 มกราคม 2559
“… อย่าหยุดเรียนรู้ อย่าหยุดหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ แต่จงตั้งคำถามและหาคำตอบสำหรับ ...
2018-09-18 13:59:32
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 1
          วันที่ 9 มกราคม 2561 สานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมคณะกร ...
2018-09-18 13:59:41
บรรยากาศการเรียนเช้านี้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ สื่อสารและการเรียนรู้
บรรยากาศการเรียนเช้านี้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ สื่อสารและการเรียนรู้    & ...
2018-09-18 13:59:50
เคล็ด (ไม่) ลับ ให้ได้ " A " วิชา GE "
          เคล็ด (ไม่) ลับ ให้ได้ " A " วิชา GE "เน้นการอ่านห ...
2018-09-18 13:59:46
จัดอย่างยิ่งใหญ่!! GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2560
จัดอย่างยิ่งใหญ่!! GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2560    &nbs ...
2018-09-18 13:59:59
“เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2”
“เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2”      ...
2018-09-18 13:59:54
สำนักนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ เตรียมความพร้อมระบบเข้าชั้นเรียน 2/2560 GE Smart Classrooms
สำนักนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ เตรียมความพร้อมระบบเข้าชั้นเรียน 2/2560 GE Smart Classrooms  ...
2018-09-18 14:00:17
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ไหว้ ...
2018-09-18 14:00:13
เคล็ด(ไม่)ลับให้ได้ “A”วิชา GE
เคล็ด(ไม่)ลับให้ได้ “A”วิชา GE"ตั้งเป้าหมาย จะต้องได้เกรด A แบ่งเวลาอ่านหนังสือ สรุ ...
2018-09-18 14:00:09
จัดอย่างยิ่งใหญ่!! GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2560
 จัดอย่างยิ่งใหญ่!! GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2560  ...
2018-09-18 14:00:04