ผลการค้นหา : SSRU

เริ่มแล้วการรบรรยายวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิประจำปีการศึกษา 2/2562 “รายวิชา GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ"
“รายวิชา GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ"  =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้าง ...
2020-01-17 17:22:09
เริ่มแล้วการรบรรยายวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิประจำปีการศึกษา 2/2562 "GEL0101 การใช้ภาษาไทย"
"GEL0101 การใช้ภาษาไทย"  =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<< ...
2020-01-17 17:31:05
เริ่มแล้วการรบรรยายวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิประจำปีการศึกษา 2/2562 "GEL0101 การใช้ภาษาไทย"
"GEL0101 การใช้ภาษาไทย"  =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<< ...
2020-01-16 14:42:11
เริ่มแล้วการรบรรยายวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิประจำปีการศึกษา 2/2562 "GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต"
"GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต" =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม ...
2020-01-16 14:56:53
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาตน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาตน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562 ณ ห้องเรียน 4701 ...
2020-01-15 18:57:11
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีวันที่ 9 - 10 มกรา ...
2020-01-15 18:40:30
จีอีสวนสุนันทา ส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
จีอีสวนสุนันทา ส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กด ...
2020-01-15 18:09:34
ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอน (GE) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ  สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอน (GE) ภาคเร ...
2020-01-16 09:54:46
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษา วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษา วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562#ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแช ...
2020-01-16 10:24:51