ผลการค้นหา : SSRU

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต”
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ห ...
2018-03-22 12:40:53
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
กลุ่มวิชาภาษารายวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1 ...
2018-03-22 16:49:30
จีอีสวนสนุนันทา จัดโครงการจัดการข้อร้องเรียน “เสริมสร้างเทคนิคการให้บริการที่ดี”
               จีอีสวนสนุนันทา จัดโครงการจัดการข้อร้องเรียน ...
2018-03-23 10:56:01
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพร อุดมรัตนกูลชัย บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การพัฒนาตนเองผ่านศิลปะการแสดง”
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพร อุดมรัตนกูลชัย บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ &ld ...
2018-03-20 15:22:19
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 2/25 ...
2018-03-23 10:19:38
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปิยะดา จุลวรรณา บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “วุ่น วุ่น ของวัยรุ่น กับปัญหาควรรู้ ”
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปิยะดา จุลวรรณา บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ &l ...
2018-03-20 15:32:28
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์แพน - วรรณพร ชูจิตารมย์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ การนำเทคโนโลยี AR มาใช้ในการสร้างภาพ”
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์แพน - วรรณพร ชูจิตารมย์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้ ...
2018-03-20 15:36:16
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ความจริงสูงสุดของชีวิต”
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ ...
2018-03-17 10:09:05