ผลการค้นหา : PRGESSRU

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา (กลุ่มเรียน 001, 002)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา (กลุ่มเรียน 001)โดย ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ส ...
2021-03-13 13:36:42
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา (สำหรับกลุ่มเรียน 001)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา (สำหรับกลุ่มเรียน 001)โดย ได้รับเกียรติจากรองศาสตรา ...
2021-03-13 13:48:26
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคเรียนที่ 2/2563 แจ้งเตือนการทำกิจกรรมเก็บคะแนน e-Learning 30 คะแนน
ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.thFacebook fan ...
2021-03-13 13:28:29
ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประเมินอาจารย์ผู้สอน
ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.thFacebook fan ...
2021-03-13 13:15:55
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ (กลุ่มเรียน 001, 002)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ (กลุ่มเรียน 001)โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้าย ...
2021-03-13 12:22:18
จีอีสวนสุนันทา จัดกิจกรรม Workshop วิพากษ์ข้อสอบ ให้ข้อเสนอแนะการออกข้อสอบพร้อมให้คำปรึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
       วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564  สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดกิจกรรม ...
2021-03-13 12:13:17
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต (สำหลับกลุ่มเรียน 002)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต (สำหรับกลุ่มเรียน 002 อังคาร)โดย ได้รับเกียรติจากอาจาร ...
2021-03-13 11:04:18
ระบบแจ้งปัญหาการเข้าเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.thFacebook fan ...
2021-03-01 11:32:21
SSRU Open House Online 2021
ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.thFacebook fan ...
2021-03-15 13:51:57