ผลการค้นหา : PRGESSRU

"จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม"
           วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ ...
2018-08-15 15:24:46
จีอีสวนสุนันทาเชิญชวนรับฟังการบรรยายหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 1/2561
           สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ( GE ) ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ...
2018-08-17 10:48:30
"จีอีสวนสุนันทาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562"
           วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมกา ...
2018-08-17 09:22:13
แนะนำรายวิชาศึกษาทั่วไปสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th) ...
2018-08-17 09:18:56
ดาวน์โหลด ตารางเรียนรายวิชาจีอี ปีการศึกษา 1/2561
ดาวน์โหลดเอกสาร >> รวมตารางเรียนจีอีทุกรายวิชา GE1-61.pdfมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www ...
2018-08-17 11:26:59
"จีอีเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง"
           วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ ...
2018-08-17 09:10:09
TCAS สวนสุนันทายังฮอต!! ยอดสมัคร 46,433 คน รับได้แค่ 7,439 คน
           วันสุดท้ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-08-15 16:09:17