ผลการค้นหา : GESSRU

เคล็ด(ไม่)ลับให้ได้ “A”วิชา GE
เคล็ด(ไม่)ลับให้ได้ “A”วิชา GE"ตั้งเป้าหมาย จะต้องได้เกรด A แบ่งเวลาอ่านหนังสือ สรุ ...
2018-09-18 14:00:09
จัดอย่างยิ่งใหญ่!! GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2560
 จัดอย่างยิ่งใหญ่!! GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2560  ...
2018-09-18 14:00:04
สำนักนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและระบบการเรียนออนไลน์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม
สำนักนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและระบบการเรียนออนไลน์ ศูนย์การศึกษา ...
2018-09-18 14:00:22
GE ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ 2561 ให้หน่วยงานมหาวิทยาลัย
GE ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ 2561 ให้หน่วยงานมหาวิทยาลัย   ...
2018-09-18 14:00:26
ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มอบความสุขและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มอบความสุขและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑     ...
2018-09-18 14:00:30
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประชุมบุคลากรครั้งที่ 7/2560
         วันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนร ...
2018-09-18 14:00:39
สิ้นสุดโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย E-Book แบบ INTERACTIVE
         สิ้นสุดโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย E-Book แบบ INTERACTIVE&n ...
2018-09-18 14:00:43
ปลอดภัยไว้ก่อน GE ซ้อมหนีอัคคีภัย ประจำปี2561
ปลอดภัยไว้ก่อน GE ซ้อมหนีอัคคีภัย ประจำปี2561 บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ซักซ้อมความเ ...
2018-09-18 14:00:47