ผลการค้นหา : GEสวนนัน

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ(สำหรับกลุ่มเรียน 001)
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ(สำหรับกลุ่มเรียน 001 เสาร์ 11.00 น.- 14.00 ...
2021-01-08 15:29:25
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0211 ภาษาจีน (สำหรับกลุ่มเรียน 001 )
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0211 ภาษาจีน (สำหรับกลุ่มเรียน 001 เสาร์ 08.00 น. - 11.00 น.)โดย ได้รับเกียรติจ ...
2021-01-08 15:34:29
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0211 ภาษาจีน (สำหรับกลุ่มเรียน 002 )
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0211 ภาษาจีน (สำหรับกลุ่มเรียน 002 เสาร์ 14.00 น. - 17.00 น.)โดย ได้รับเกียรติจ ...
2021-01-08 15:38:25
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0211 ภาษาจีน (สำหรับกลุ่มเรียน 003 )
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0211 ภาษาจีน (สำหรับกลุ่มเรียน 003 ศุกร์ 11.00-14.00 น.)โดย อาจารย์ ดร.ชนิชา &n ...
2021-01-08 15:42:38
ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการจัดสอบออนไลน์กลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการจัดสอบออนไลน์กลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนท ...
2021-01-08 14:49:43
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปิดทำการเนื่องในวันปีใหม่
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  ปิดให้บริการ  เนื่องในวันขึ้น ...
2020-12-29 21:36:31
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ นำโดย อาจารย์นภาศ ...
2020-12-29 21:15:49
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ รักษาราชการแทนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิช ...
2021-01-18 22:08:54
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไ ...
2021-01-18 22:10:50
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษ ...
2021-01-18 22:18:30