ผลการค้นหา : GEสวนนัน

ขอเชิญรับฟังบรรยาย รายวิชา GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  รายวิชา GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์  โดย พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส  วัน ...
2020-07-13 14:53:12
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0202 ความจริงของชีวิต โดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0202 ความจริงของชีวิต  โดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา วันที่ 10 ...
2020-07-13 15:32:25
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน โดย อาจารย์รติรัตน์ ณ สงขลา พร้อมด้วย อาจารย์อรพรรณ เดชา
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนโดย อาจารย์รติรัตน์ ณ สงขลา พร้อ ...
2020-07-13 15:41:29
ขอเชิญรับฟังบรรยาย รายวิชา GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต โดย อาจารย์ ธนาเดช โพธิ์ศรี
ขอเชิญรับฟังบรรยายรายวิชา GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตโดย อาจารย์ ธนาเดช โพธิ์ศรีวันที่ 10 กรกฎ ...
2020-07-13 15:50:04
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัย Social Distancing
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัย Social Distancing เว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดกา ...
2020-07-13 15:58:12
จีอีสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
จีอีสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วันที่ ...
2020-07-13 14:01:14
ประกาศข้อปฏิบัติในการรับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศข้อปฏิบัติในการรับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) ประจำปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาทำความเข้า ...
2020-07-13 14:43:16
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สวนสุนันทา เตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 2563
จีอีสวนสุนันทา เตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 2563วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จ ...
2020-07-13 11:18:20
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม KM สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม KM สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สำนักวิชาการศ ...
2020-07-13 11:25:50
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมพิจารณาบรรยายลักษณะงาน Job Description (Jd)
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดประชุมพิจารณาบรรยายลักษณะงาน (Jd)สำนัก ...
2020-07-13 11:24:27