หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

"GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต"
"GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต"=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<< ...
2019-11-26 08:45:23
ทดสอบระบบ GE Smart Classroom
          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดย ผู้ช่วยศาสต ...
2019-11-12 16:57:09
"GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน"
"GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน"=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร ...
2019-11-16 10:35:37
จีอีสวนสุนันทา ส่งมอบครุภัณฑ์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่โรงเรียน สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒
          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยผู้ช่วยศาสตรา ...
2019-11-16 10:32:07
"GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก"
"GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก"=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=& ...
2019-11-16 10:34:01
"GEN0211 ภาษาจีน"
"GEN0211 ภาษาจีน"=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=วันที่ 8 พฤศ ...
2019-11-12 16:35:10
"GES0102 วิทยาศาสตร์ฯกับคุณภาพชีวิต"
"GES0102 วิทยาศาสตร์ฯกับคุณภาพชีวิต"=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม&l ...
2019-11-16 10:28:08
"GEN0211 ภาษาจีน"
"GEN0211 ภาษาจีน"=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=    ...
2019-11-11 18:59:00
"GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล"
"GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล"=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=&nbs ...
2019-11-11 18:51:15
ข่าวย้อนหลัง