หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต  โดยได้รับเกียรติจาก แ ...
2020-08-06 13:59:25
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิตินันท์ พันท ...
2020-08-06 13:47:38
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อภิวัฒน์ จ่ ...
2020-08-06 13:42:10
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล  โดยได้รับเกียรติจาก คุณจักรพงศ์ พุ่มไพจิตร บร ...
2020-08-06 13:35:03
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ...
2020-08-06 13:28:18
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนันตชัย เอกะ บรรยายหัวข้อ &q ...
2020-08-06 12:58:10
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก คูณไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล บรรยายหัวข ...
2020-08-06 12:41:22
บรรยากาศการจัดสอบซ่อมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562
บรรยากาศการจัดสอบซ่อมรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการจัดสอบซ่ ...
2020-08-06 11:25:55
จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมทำบุญตั ...
2020-08-06 11:35:44
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา บรรยายหั ...
2020-08-06 11:04:08
ข่าวย้อนหลัง