หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

แนะนำห้องสอบ 1732 ชั้น 3 หอประชุมสุนันทานุสรณ์
          แนะนำห้องสอบ 1732 ชั้น 3 หอประชุมสุนันทานุสรณ์ เป็นสถาน ...
2018-09-24 11:15:19
แนะนำห้องสอบ 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา
          แนะนำห้องสอบ 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา เป็นสถ ...
2018-09-24 11:15:41
การแต่งกายที่ถูกต้องในการเข้าสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (จีอี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
          การแต่งกายที่ถูกต้องในการเข้าสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (จีอี) มห ...
2018-09-24 10:12:00
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ)
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ ...
2018-09-20 15:32:27
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประจำปี 2561
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประจำปี 2561    &nbs ...
2018-09-24 11:00:31
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
          สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดสอบ ...
2018-09-19 09:16:33
จีอีสวนสุนันทาเตรียมความพร้อมจัดสอบกลางภาค 1/2561 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
          วันที่ 18 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียน ...
2018-09-18 13:15:02
ข่าวย้อนหลัง