หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

บรรยากาศสอบกลางภาคเรียนที่ 3 /2560 (SUMMER) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 12 มิถุนายน 2561 (วันสุดท้าย)
           บรรยากาศสอบกลางภาคเรียนที่ 3 /2560 (Summer) หมวดรายวิชาศึกษ ...
2018-06-26 15:03:06
ซัมเมอร์นี้!! จีอีเชิญชวนเข้ารับฟังการรบรรยาย หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 3/2560
        สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาท ...
2018-06-26 14:48:27
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาดเรียนที่ 3/2560
>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษารายวิชา GEL110 ...
2018-06-15 14:15:16
ข่าวย้อนหลัง