หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัย Social Distancing
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัย Social Distancing เว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดกา ...
2020-07-13 15:58:12
ขอเชิญรับฟังบรรยาย รายวิชา GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต โดย อาจารย์ ธนาเดช โพธิ์ศรี
ขอเชิญรับฟังบรรยายรายวิชา GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตโดย อาจารย์ ธนาเดช โพธิ์ศรีวันที่ 10 กรกฎ ...
2020-07-13 15:50:04
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน โดย อาจารย์รติรัตน์ ณ สงขลา พร้อมด้วย อาจารย์อรพรรณ เดชา
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนโดย อาจารย์รติรัตน์ ณ สงขลา พร้อ ...
2020-07-13 15:41:29
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0202 ความจริงของชีวิต โดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0202 ความจริงของชีวิต  โดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา วันที่ 10 ...
2020-07-13 15:32:25
เปิดเทอมแล้วจ้าาาา...
เปิดเทอมแล้วจ้าาาา... ขอเชิญรับฟังบรรยาย  รายวิชา GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์ โดย พลโท ดร.ทวี แจ่ ...
2020-07-13 15:20:15
ขอเชิญรับฟังบรรยาย รายวิชา GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  รายวิชา GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์  โดย พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส  วัน ...
2020-07-13 14:53:12
ประกาศข้อปฏิบัติในการรับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศข้อปฏิบัติในการรับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) ประจำปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาทำความเข้า ...
2020-07-13 14:43:16
จีอีสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
จีอีสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วันที่ ...
2020-07-13 14:01:14
กำหนดการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
กำหนดการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)* ...
2020-07-13 13:40:58
ข่าวย้อนหลัง