หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคเรียนที่ 2/2563 แจ้งเตือนการทำกิจกรรมเก็บคะแนน e-Learning
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคเรียนที่ 2/2563แจ้งเตือนการทำกิจกรรมเก็บคะแนน e- ...
2020-12-03 15:57:23
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0211 ภาษาจีน
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0211 ภาษาจีน (สำหรับกลุ่มเรียน 001 พฤหัสบดี 08.00-11.00 น.)โดย อาจารย์ ด ...
2020-12-03 15:36:37
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ (สำหรับกลุ่มเรียน 001 พฤหัสบดี 11.00-14.00 น.) &nbs ...
2020-12-03 15:39:30
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต (สำหรับกลุ่มเรียน 002 พฤหัสบดี 08.00-11.00 น.) ...
2020-12-03 15:39:47
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา (สำหรับกลุ่มเรียน 001 พุธ 08.00-11.00 น.)โดย ผู้ช่ ...
2020-12-03 15:40:06
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GES0206 ชีวิตและสุขภาพ
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GES0206 ชีวิตและสุขภาพ   โดย อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง พร้อมด้วย &nb ...
2020-12-03 15:40:38
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล
ยินดีต้อนรับวันเปิดเทอมจ้าาาาา  ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล (สำหรับกลุ่ม ...
2020-12-01 14:58:02
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
ยินดีต้อนรับวันเปิดเทอมจ้าาาาา  ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน & ...
2020-12-03 15:40:57
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตโดย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พีรเดช พัชรปัญญาพร บร ...
2020-10-09 15:00:55
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์โดยได้รับเกียรติจาก คุณเมตตา ศิริรัตน์ บรรยายหัวข้อ &ldqu ...
2020-10-09 14:51:06
ข่าวย้อนหลัง