หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต”
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ห ...
2018-03-22 12:40:53
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์แพน - วรรณพร ชูจิตารมย์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ การนำเทคโนโลยี AR มาใช้ในการสร้างภาพ”
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์แพน - วรรณพร ชูจิตารมย์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้ ...
2018-03-20 15:36:16
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปิยะดา จุลวรรณา บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “วุ่น วุ่น ของวัยรุ่น กับปัญหาควรรู้ ”
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปิยะดา จุลวรรณา บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ &l ...
2018-03-20 15:32:28
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 2/25 ...
2018-03-23 10:19:38
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพร อุดมรัตนกูลชัย บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การพัฒนาตนเองผ่านศิลปะการแสดง”
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพร อุดมรัตนกูลชัย บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ &ld ...
2018-03-20 15:22:19
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก พญ.พรวิภา เฉลิมวัย บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ สิ่งแวดล้อมและจิตอาสา”
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก พญ.พรวิภา เฉลิมวัย บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ สิ ...
2018-03-17 10:17:19
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ความจริงสูงสุดของชีวิต”
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ ...
2018-03-17 10:09:05
วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย สังข์เกษม บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ สังคมไทยกับเทคโนโลยี”
วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย สังข์เกษม บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ สั ...
2018-03-16 11:28:50
ข่าวย้อนหลัง