หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

“จีอีสวนสุนันทา นำนวัตกรรมร่วมสมัยจัดสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
           สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ...
2018-10-10 16:36:59
จีอีสวนสุนันทาเชิญชวนรับฟังการบรรยายหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 1/2561
จีอีสวนสุนันทาเชิญชวนรับฟังการบรรยายหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 1/2561สอบถามเพิ่มเติมโทร.02- ...
2018-10-10 13:56:41
จีอีสวนสุนันทาเชิญชวนรับฟังการบรรยายหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 1/2561
จีอีสวนสุนันทาเชิญชวนรับฟังการบรรยายหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 1/2561สอบถามเพิ่มเติมโทร.02- ...
2018-10-10 13:03:35
แนะนำห้องสอบ 1732 ชั้น 3 หอประชุมสุนันทานุสรณ์
          แนะนำห้องสอบ 1732 ชั้น 3 หอประชุมสุนันทานุสรณ์ เป็นสถาน ...
2018-10-10 17:50:55
ข่าวย้อนหลัง