หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมพิจารณาบรรยายลักษณะงาน Job Description (Jd)
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดประชุมพิจารณาบรรยายลักษณะงาน (Jd)สำนัก ...
2020-07-13 11:24:27
Ge สวนสุนันทา อบรมการใช้โปรแกรม Yealink onference
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อบรมการใช้โปรแกรม  Yealink onferenc ...
2020-07-13 11:21:47
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม KM สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม KM สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สำนักวิชาการศ ...
2020-07-13 11:25:50
ประกาศรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562>>> ดาวน์โหลด ข้อ ...
2020-07-13 17:20:00
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (Ge) ร่วมบันทึกเทปวีดีทัศน์การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (Ge) เข้าร่วมบันทึกเทปวีดีทัศน์ (VDO) เพ ...
2020-07-13 11:55:29
ประกาศรายชื่อสอบปลายภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อสอบปลายภาค รูปแบบการสอบแบบออนไลน์ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 >>> ดาวน์โหล ...
2020-07-13 11:45:05
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตรวจเยี่ยมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา รอบที่ 3 admission 1
ผู้อำนวยการและรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าตรวจเยี่ยมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ ...
2020-07-13 11:52:06
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย ...
2020-07-13 11:40:43
ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการจัดสอบออนไลน์ ปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการจัดสอบออนไลน์ ปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ...
2020-07-13 11:29:12
ประชุมขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ประชุมขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พ ...
2020-07-13 11:27:47
ข่าวย้อนหลัง