หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การจัดการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ผ่านการถ่ายทอดสด (LIVE) การสอน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
การจัดการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ผ่านการถ่ายทอดสด (LIVE) การสอน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ...
2021-03-31 14:58:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบ พ.ศ.๒๕๖๑.pdf>>> ดาวน ...
2021-03-29 14:51:42
ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปลายภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปลายภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563***กำหนดก ...
2021-03-25 09:01:49
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2564
               วันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ...
2021-03-24 15:12:08
จีอีสวนสุนันทา จัดกิจกรรม Workshop วิพากษ์ข้อสอบ ให้ข้อเสนอแนะการออกข้อสอบพร้อมให้คำปรึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
       วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564  สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดกิจกรรม ...
2021-03-13 12:13:17
ข่าวย้อนหลัง