หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
>>> ดาวน์โหลด คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdf>>> ดาวน์โหลด กำหนดการสอ ...
2021-02-25 09:48:47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบซ่อมกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบ พ.ศ.๒๕๖๑.pdfตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ ...
2021-02-18 10:00:16
เปิดลงลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) นักศึกษารหัส 61, 62, 63 (รอบเก็บตก 2)
เปิดลงลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet)  นักศึกษารหัส 61, 62, 63  (รอบเก็บตก ...
2021-02-04 18:03:17
ระบบแจ้งปัญหาการเข้าเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.thFacebook fan ...
2021-03-01 11:32:21
ประกาศรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อมกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาลงทะเ ...
2021-02-18 09:43:10
ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมใจแต่งกายผ้าไทย เชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทย
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทย ประกาศน ...
2021-02-06 11:03:25
การจัดการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ผ่านการถ่ายทอดสด (LIVE) การสอน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.thFacebook fan ...
2021-02-06 09:14:08
ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลางภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลางภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563***กำหนดก ...
2021-02-08 14:03:53
ประกาศผลการจัดอันดับ
Google Scholar January 2021 version 11.1.1 BETA ประกาศผลการจัดอันดับไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กด ...
2021-01-08 15:50:53
ระบบแจ้งปัญหาการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE)
 ระบบแจ้งปัญหาการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE)  นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะผ่านระบบ ...
2021-01-08 15:46:05
ข่าวย้อนหลัง