หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ)
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ ...
2018-09-20 15:32:27
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประจำปี 2561
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประจำปี 2561    &nbs ...
2018-09-20 15:19:31
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
          สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดสอบ ...
2018-09-19 09:16:33
จีอีสวนสุนันทาเตรียมความพร้อมจัดสอบกลางภาค 1/2561 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
          วันที่ 18 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียน ...
2018-09-18 13:15:02
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบกลางภาค
          วันที่ 17 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียน ...
2018-09-18 13:15:26
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 6/2561
          วันที่ 11 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียน ...
2018-09-18 13:15:52
เข้าร่วมประชุมนโยบายขับเคลื่อนการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
          วันที่ 11 กันยายน 2561 บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมก ...
2018-09-18 13:16:00
ข่าวย้อนหลัง