หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

จีอีสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 5/2563
จีอีสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 5/2563วันที่ 18 กันยายน 2563 ...
2020-09-22 11:39:45
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
>>> ดาวน์โหลด คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdf>>> ดาวน์โหลด กำหนด ...
2020-09-22 11:57:56
ประกาศรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อม กลางภาค ภาคเรียนที่ 1/63
>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาลงทะเ ...
2020-09-21 10:00:22
จีอีสวนสุนันทาคว้ารางวัล (KM) กลุ่มความรู้ประจำปีงบประมาณ 2563
จีอีสวนสุนันทาคว้ารางวัล (KM) กลุ่มความรู้ประจำปีงบประมาณ 2563วันที่ 14 กันยายน 2563 ผู้บริหาร และบุ ...
2020-09-15 10:14:34
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการใช้แบบประเมินใหม่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการใช้แบบประเมินใหม่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวัน ...
2020-09-15 10:06:39
แท็บเล็ต นั้น...สำคัญยังไง
Tablet เพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามข่าวสารเ ...
2020-09-14 15:47:33
บริการซ่อม และตรวจเช็ค เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet)
บริการซ่อม และตรวจเช็ค เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) พร้อมประเมินอาการของเครื่องเบื้องต้นไม่พล ...
2020-09-14 15:39:40
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 2/2563
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 2/2563วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สำนั ...
2020-09-14 15:26:50
บุคลากร สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมการอบรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2563
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 บุคลากสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมการอบรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องก ...
2020-09-14 14:48:00
ประกาศรายชื่อสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >> คลิกเพื่อตรว ...
2020-09-08 09:58:46
ข่าวย้อนหลัง