หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เปิดลงลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) นักศึกษารหัส 61, 62, 63 (รอบเก็บตก 2)
เปิดลงลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet)  นักศึกษารหัส 61, 62, 63  (รอบเก็บตก ...
2021-03-10 11:30:58
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล (สำหรับกลุ่มเรียน 002 .)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล (สำหรับกลุ่มเรียน 002 จันทร์ 14.00-17.00 น.) &nbs ...
2020-12-14 14:12:40
การสอบซ่อมกลางภาค 1/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลางภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563***กำหนดก ...
2020-08-31 14:19:38
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัติพ ...
2020-08-06 16:02:27
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0201 การใช้ภาษาไทย
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0201 การใช้ภาษาไทยโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา บรรย ...
2020-08-06 10:48:34
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
ขอเชิญรับฟังบรรยายGES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู ...
2020-08-06 10:43:36
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัย Social Distancing
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัย Social Distancing เว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดกา ...
2020-07-13 15:58:12
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดข ...
2020-06-04 11:10:21
"GES0206 ชีวิตและสุขภาพ"
"GES0206 ชีวิตและสุขภาพ"=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=วันที ...
2019-11-02 14:58:30
"GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา"
"GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา"=>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<=วัน ...
2019-11-16 09:22:15
ข่าวปัจจุบัน