วันเสาร์, 26 ตุลาคม 2556 00:00

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM)

Written by 
Rate this item
(3 votes)
รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้


 ประจำปี 2557

    - แผนการจัดการความรู้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2557

    - รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ที่ 1 ระบบ E-learning สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เรียนด้วยเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท ทุกที่ ทุกเวลา 

   รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ที่ 2 ระบบพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ


 ประจำปี
2556


   - รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ที่ 1 คุณภาพระบบการประเมินและรายงานผลการเรียนแบบ Zero Defect 


   - รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ที่ 3 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการทำงานร่วมกัน ความรับผิดชอบ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

   - รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ที่ 4 การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

 ประจำปี 2555

   - รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มความรู้ KM Blended Learning สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป 


 

Read 3184 times Last modified on วันจันทร์, 25 สิงหาคม 2557 07:04

Latest from admin

04. 2017